Nagy Gábor

Nagy Gábor

fotográfus

Nagy Gábor vagyok, néprajzkutató és népzenész. 2005-ben végeztem az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antopológiai tanszéken, majd 2017-ben felvételt nyertem az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola képzésére. 2015-től dolgozom a József Attila Múzeum néprajzkutató muzeológusaként. Népzenészként brácsákon, dudán és furulyákon játszom, a 2000-ben létrejött Rozsdamaró zenekar alapítója és 2002-től a négy évtizedes Békés Banda tagja vagyok. 1998-ban dudásként és 2005-ben a Rozsdamaró zenekar tagjaként Népművészet Ifjú Mestere díjat kaptam.

Zenészként és kutatóként is kiemelten érdekel a pásztorkultúra, a pásztorzene és a pásztorviselet. A pásztorzenének egy speciális területét, a különböző hangkeltő eszközök, így a csengők és a kolompok hangolását, válogatását és használatát is kutatom a Dél-Alföld területén mai napig nagy számmal fellelhető pásztor nemzedékek képviselői között.

A Dél-Alföld pásztorcsaládjai, kiemelten a juhászcsaládok és az általuk megőrzött, formált és alakított viseleti és tárgyi kultúra kutatása fehér folt a népművészetet kutatók körében. Arra vállalkozok, hogy a dél-alföldi pásztorművészettel kapcsolatos újszerű és releváns tudományos és művészeti adatokkal és eredményekkel gazdagítsam magyar nemzeti kultúránk kutatásának néprajzi, népművészeti részét, amit jelenleg nem ismerünk.

Módszertanilag a vizuális antropológia módszereit, a Kunkovács László által képviselt és megformált néprajzi fényképezés módszerét, és a társadalomtudományok kutatási módszereit használom, így a terepmunkán a résztvevő megfigyelést, interjúkészítést, kapcsolatháló elemzést, a levéltári források és a nyomtatott sajtó feldolgozása mellett a néprajzi és népművészeti szakirodalmat. 2019-től a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa vagyok.

Nagy Gábor

alkotásai